Author Archives for admin

Hành trình kiến tạo và kết nối cảm xúc của KDI Holdings

Tháng Chín 22, 2020 8:50 sáng Published by Leave your thoughts

(PLVN) - Kiến tạo trong hành động, kết nối bằng sự quan tâm tới những nhu cầu thiết yếu tiềm ẩn trong bản thể mỗi khách hàng là cuộc hành trình không ngưng nghỉ ở KDI Holdings - Tập đoàn đã có bề dày hơn một thập kỷ sáng tạo vì những giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng.